Mark&Mini Privacy Statement

Deze privacy verklaring heeft betrekking op de diensten van Mark&Mini. Mark&Mini gaat met de grootst mogelijke zorg om met uw privacy. Deze privacy verklaring geeft aan welke informatie Mark&Mini verzamelt en waarvoor deze informatie gebruikt wordt.

Deze privacy verklaring legt het volgende uit:

Welke gegevens worden bijgehouden?
Hoe wordt deze informatie gebruikt?
Wordt deze informatie met derden gedeeld?
Uw keuzes met de informatie waarvan u ons heeft voorzien
Hoe er gebruik gemaakt wordt van cookies en hoe u deze cookies kan weigeren
Hoe weet ik of de privacy verklaring is gewijzigd?

Algemeen
Mark&Mini helpt adverteerders bij het beter afstemmen van haar commerciële boodschappen op uw wensen en behoeften. Dit heeft als resultaat dat u minder commerciële boodschappen krijgt die voor u niet relevant zijn.

Mark&Mini biedt adverteerder reclameruimte, ondermeer bij websites die filmpjes uitzenden, hierna ‘Mark&Mini-netwerk’ genoemd.

Mark&Mini werkt met zorgvuldig geselecteerde partners die u via hun privacy verklaring informeren dat zij met Mark&Mini samenwerken en informatie met ons delen. Als u instemt met de privacy verklaringen van één van onze partners, betekent dit dat Mark&Mini uw browser kan herkennen als u in het Mark&Mini netwerk een commerciële boodschap wordt geserveerd.

Het door Mark&Mini gehanteerde privacybeleid is neergelegd in deze voorwaarden en is van toepassing op gebruik van de website www.markandmini.com (‘Website’) alsmede op de advertenties die verschijnen in het Mark&Mini netwerk.

Alle activiteiten van Mark&Mini worden uitgevoerd met inachtneming van de geldende wetten (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de zelfregulering van de DDMA.

Welke gegevens worden bijgehouden?
Mark&Mini maakt gebruik van cookies om browsers te detecteren en in te kunnen delen in doelgroepselecties. Deze cookies worden geplaatst in samenwerking met zorgvuldig geselecteerde partners die u hierover informeren. Tevens kunnen eventuele andere identifiers worden gebruikt voor bijvoorbeeld mobiele apparaten. De partner deelt met ons de informatie om huishoudens te identificeren, dit gebeurt op basis van postcode huisnummer informatie.

Mark&Mini maakt gebruik van statistische methoden om de waarschijnlijkheid te berekenen dat een commerciële boodschap voor u relevant is.Vanuit bestaande informatiebronnen, zoals bijvoorbeeld CBS-gegevens op wijkniveau, berekent Mark&Mini diverse waarschijnlijkheden en deze worden ook opgeslagen in ons systeem.

Tenslotte legt Mark&Mini vast hoeveel advertentieaanvragen ons systeem van u heeft gekregen en welke commerciële boodschappen we u hebben geserveerd. Dit doen we ondermeer om te voorkomen dat u te vaak dezelfde commerciële boodschap te zien krijgt en om een correcte administratie te voeren.

Hoe wordt deze informatie gebruikt?
Mark&Mini maakt het mogelijk dat commerciële boodschappen (in de vorm van bijvoorbeeld een filmpje) getoond worden voor bepaalde doelgroepselecties. De doelgroepselecties zijn gebaseerd op de waarschijnlijkheid van de vastgelegde kenmerken. Tevens levert Mark&Mini geaggregeerde profiel informatie om website eigenaren en adverteerders inzicht in het profiel te geven.

Met het Mark&Mini-systeem kan een adverteerder daarmee bijvoorbeeld aangeven dat zij alleen in een bepaalde provincie of regio wil adverteren. Dit is met name relevant voor bedrijven die niet landelijk dekkend werken.

Een ander voorbeeld is een leverancier van CV ketels die alleen huishoudens wil bereiken waarvan de waarschijnlijkheid hoog is dat er sprake is van een koophuis.

Voorwaarde bij het maken van de doelgroepselectie is dat de doelgroep niet naar personen te herleiden zijn. U wordt dus niet individueel benaderd maar er wordt naar gestreefd u relevantere commerciële boodschappen te serveren.

Verder zullen gegevens van bezoek en aantallen bekeken advertenties worden gebruikt onder meer om rapportages te maken en het op een efficiënte wijze van commerciële boodschappen serveren mogelijk te maken.

Wordt deze informatie met derden gedeeld?
Uw nieuwe of reeds door ons in het verleden verzamelde gegevens kunnen, na analyse, door zorgvuldig geselecteerde bedrijven worden gebruikt om hun communicatie met u te verbeteren. Hiervoor kan het zijn dat we gegevens delen met derde partijen door onze anonieme cookie te associëren met deze van een derde partij. Waarbij dit alleen gebruikt wordt voor het mogelijk maken om meer relevante boodschappen te tonen of doelgroep informatie te verkrijgen.

Om boodschappen zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen, kunnen we uw gegevens (laten) analyseren en combineren met andere bij Mark&Mini partnerondernemingen bekende gegevens en met gegevens van onze opdrachtgevers. Daarnaast worden uw gegevens, niet individueel identificeerbaar, verwerkt in marktonderzoeksrapporten. Hierbij handelen we volgens de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode van de DDMA.

Uw keuzes met de informatie waarvan u ons heeft voorzien
Mark & Mini gaat met de grootst mogelijke zorg met uw gegevens om. Als u geen prijs stelt om op deze manier van toegesneden commerciële boodschappen voorzien te worden in plaats van commerciële boodschappen die voor iedereen hetzelfde zijn, dan kunt u zich hier uitschrijven voor de diensten van Mark&Mini.

Als u zich uitschrijft dan plaatst Mark&Mini een anoniem cookie op uw computer in plaats van een uniek cookie. Dit anonieme cookie is voor alle uitschrijvingen hetzelfde (id: MarkandMini_OptOut) en hieraan herkent ons systeem dat u geen prijs stelt op onze diensten.

Als u dit cookie verwijdert, overstapt naar een andere browser, een browser update of vanuit een nieuw profiel gaat werken dan zult u zich opnieuw moeten uitschrijven, omdat Mark&Mini dan niet (altijd) meer in staat is om uw uitschrijving te herkennen.

Let op: uitschrijving betekent niet dat u minder reclame te zien krijgt, alleen minder relevante reclame. Voor uitschrijving klik hier.

Hoe er gebruik gemaakt wordt van cookies en hoe u deze cookies kan weigeren
De cookies worden geplaatst in samenwerking met zorgvuldig geselecteerde partners die u informeren over het plaatsen van onze cookies via hun privacy verklaring.

Mark&Mini verzoekt de partners waarmee een cookie-samenwerking is om een directe link aan te brengen tussen hun eigen privacy verklaring en dat van ons, zodat u de Mark&Mini services kunt weigeren.

Ook kunt u uw browser gebruiken om in te stellen hoe uw browser met cookies moet omgaan. Raadpleeg voor het weigeren van cookies de handleiding van uw browser. Bij het instellen van uw veiligheids en privacy settings kunt u zelf bepalen wat uw voorkeuren zijn op het gebied van cookies. Houdt er rekening mee dat door het weigeren van cookies de functionaliteit van sommige websites wordt beïnvloed en u daardoor geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden die deze websites bieden.

Hoe weet ik of de privacy verklaring is gewijzigd?
Elke aanpassing aan de privacy verklaring zal hier gepubliceerd worden op de Mark&Mini website. Als er een materiële wijziging is in onze privacy methodes zal Mark&Mini dat op de site weergeven met een link naar de nieuwe privacy verklaring.

Tenslotte:
De door Mark&Mini in het Mark&Mini-netwerk geplaatste commerciële boodschappen zijn afkomstig van derden en Mark&Mini is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die commerciële boodschappen, noch voor de (inhoud van) websites of mobiele sites (inclusief het door die sites gehanteerde privacybeleid) waar die eventuele boodschappen naar verwijzen.

Wel doet Mark&Mini de aanbeveling aan alle (web- of mobiele) sites in het Mark&Mini-netwerk een adequaat privacybeleid te voeren en gebruikers te wijzen op dit privacybeleid, inclusief het wijzen op de mogelijkheid om de internetbrowser in te stellen op het weigeren van ‘cookies’ en adequate cookie melding.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen: Privacy@markandmini.com

Contact

Neem s.v.p. direct contact met ons op